Sundhedsudfordringen

Den negative udvikling i folkesundheden er en kæmpe udfordring for samfundet, virksomheder og individet. Hver sjette medarbejder er udbrændt i jobbet. Et skræmmende tal. Endnu flere medarbejdere trives ikke på arbejdet og mister koncentrationsevnen.

Det har stor indvirkning på sygefraværet og reducerer virksomhedens effektivitet og produktivitet. - Klik her for at læse Deloitte's sundheds-rapport

Det er en negativ spiral for medarbejdere, virksomheder og investorer.

Potentialet

Overvægt, inaktiv livsstil og stress har stor indvirkning på virksomhedens bundlinje. Manglende sundhedsdata er den største enkeltstående barriere for at kvantificere potentialet i at adressere sundhedsudfordringen i virksomheden. Med de rigtige, rettidige sundhedsdata kan virksomheden tage et aktivt medansvar for medarbejdernes sundhedstilstand og understøtte investeringen i den forebyggende sundhedsindsats.

Frigør potentialet

Sygefravær er kun den synlige del af problemstillingen. Omkostningerne ved mentalt fravær på arbejdspladsen er overraskende for de fleste virksomheder. Faktisk er de såkaldte ”usynlige omkostninger” ved mentalt fravær tre gange større end omkostningerne relateret til det synlige fravær i form af sygemeldinger.

*Kilde: "Thriving at Work” af Deloitte, 2017

Løsningen

LifeGuard har udviklet et koncept og en digital platform til at arbejde med forebyggelse og forbedring af medarbejdernes sundhedstilstand. Konceptet er designet til at engagere og motivere medarbejdere til at bryde uønskede vaner og skabe markante, personlige resultater. LifeGuards koncept, platform og algoritme er baseret på en holistisk tilgang til sundhed med fokus på Fit, Diet og Mind. Sammen med LifeGuards veluddannede coaches skræddersyes udviklingsplaner for fysisk og psykisk velvære på arbejdspladsen til den enkelte medarbejder.

Data-drevet, brugervenlig og engagerende.

Din virksomhed får

LifeGuard tilfører virksomheden de data, der skal til for at adressere sundhedsudfordringen i virksomheden. Vi giver både et overblik over sundhedstilstanden og et sundhedscockpit til at følge udviklingen i tilstanden over tid. Samlet set et solidt fundament til at arbejde med at nedbringe sygefraværet og øgede produktiviteten i virksomheden.

En unik sundhedsrapport

LifeGuard giver jer de data, der skal til for aktivt at arbejde med sundhedsudfordringen i jeres virksomhed. I får både overblik over sundhedstilstanden og et sundhedscockpit til at følge udviklingen over tid. Rapporten bygger bro imellem virksomhedens sundhedsrisici og de økonomiske konsekvenser ved sygefravær og ineffektivitet, og inkluderer en konkret handlingsplan med anbefalinger til initiativer med tilhørende KPI’er og målepunkter. Samlet set et solidt grundlag for at prioritere investeringer i medarbejdernes sundhed og trivsel.

Et sundheds-cockpit

LifeGuard inkluderer et sundheds-cockpit med kontinuerlige temperatur-målinger på sundhedstilstanden i virksomheden. Ledelsen får dermed løbende indsigt i og overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel baseret på anonymiseret medarbejderdata i realtid.

Virksomheden får et universelt nøgletal og målstyringsredskab baseret på konkret data. Det indbyggede ”redflag” advarselssystem sikrer, at virksomheden kan gribe ind på medarbejderniveau i tide, så kostbar tid og langvarigt sygefravær minimeres.

Support til implementering

LifeGuard sikrer en succesfuld implementering i din virksomhed. Vores erfarne projektledere planlægger implementeringen minutiøst, så flest mulige af dine medarbejdere engagerer sig i at nå deres personlige sundhedsmål.

Vores konsulentydelser inkluderer bl.a.: Forebyggende sundhedsstrategi, planlægning af implementering og kick-off, inspirerende foredrag om sundhed, diæt og mindfulness.

Dine medarbejdere får

Et stærkt fundament for at arbejde med individuelle sundhedsudfordringer og relaterede livsstilsændringer.

En sundhedstest

Med en profil på medarbejderens overordnede sundhedstilstand, en vurdering af forbedringspotentialet samt anbefalinger til prioritering af indsatser på vej mod en sundere livsstil.

En personlig coach

Det kunne være Susanne Brink. En af vores mest erfarne coaches. Hun er uddannet Human Fysiolog og har 11 års erfaring blandt med at uddannelse af coaches og personlige trænere.

Aktivitetstracker

Medarbejderen får en smart aktivitetstracker med lang batterilevetid. Med trackeren kan de følge deres aktiviteter, søvnmønster (tid & kvalitet) mm. De får desuden adgang til en række andre smarte features, som motiverer til adfærdsændringer og sundere livsstil.

Aktivitetsplan

Skræddersyet til medarbejderens specifikke behov, ønsker og selvdefinerede mål. Træningsøvelser, opskrifter og anbefalinger mm. er supporteret med video og præcise beskrivelser, der er til at forstå. Simple updates og feedback features holder medarbejderen opdateret om fremdriften på planen.

Kostplan

Vores diætister har sammensat en masse lækre opskrifter, der passer til en sund livsstil i en travl hverdag. Opskrifterne booster energiniveauet og sikrer, at medarbejderen fastholder en sund livsstil og når sit vægttab, hvis det er et erklæret mål.

Mindboost guide

LifeGuards stresseksperter hjælper medarbejderne med at blive en ”bedre udgave” af sig selv via videoer, øvelser, artikler som fx ”Lær dine stresssymptomer at kende”, ”Vigtigheden af et mentalt break”, ”Guide til en bedre søvn” mm.

Kunderesultater med LifeGuard

Forebyggende sundhedskoncepter forbedrer arbejdsmoralen, løfter produktiviteten og reducerer sygefraværet. Afhængig af det program som virksomheden søsætter, så kan du forvente en ROI på 4€ til 6€ for hver 1€, der investeres i forbyggende sundhed. Det er dokumenteret i flere uafhængige undersøgelser på området. LifeGuards kunder har alle opnået betydelige forbedringer i medarbejdernes sundhedstilstand.

Hvorfor samarbejde med LifeGuard?

Data

Med sundhedsdata kan virksomheden prioritere de rigtige, forebyggende indsatser på alle niveauer.

Omkostningsreduktion

En proaktiv sundhedsindsats nedbringer omkostninger til sygefravær og medarbejderineffektivitet.

Differentiering

Styrker virksomhedens position ift. employer branding, medarbejder-fastholdelse og fremtidig rekruttering.

Bliv inspireret

Læs mere om implikationerne af sundhedsudfordringen for din virksomhed i vores eBook og bliv inspireret til at komme i gang med at arbejde med forebyggende sundhed. Det er en god investering.